لطفاً برای تماس با ما، به نکات زیر توجه فرمایید:

  • دفتر پایگاه خبری صنعت ایران: ۰۲۱۸۸۳۵۸۸۷۲
    واحد بازرگانی: ۰۲۱۸۸۳۵۸۹۱۶
  • نظر ، پیشنهاد و انتقاد خود را پیرامون مسایل سایت ، در قسمت پایین وارد کنید :