یادداشت Archives - شبکه تلویزیونی اقتصاد ایران | IRAN ECONOMY TV 24

۰۳آذر
گرافی گویا از روند گرایش مردم به رنگ های کسل کننده خودرو

گرافی گویا از روند گرایش مردم به رنگ های کسل کننده خودرو

این گراف نشان می دهد که رنگ خودروها تا چه حد طی سالیان گذشته به سمت کسل کننده ای رفته اند.

چیزی یافت نشد !