پیش بینی عملکرد «کرماشا»

به گزارش شبکه تلویزیونی اقتصادایران، شرکت در بهار ۱۴۰۰ تولید مناسب ۱۹۱ هزار تن اوره را به ثبت رسانده است و از این مقدار تولید، شرکت در حدود ۱۷۷ هزار تن فروش داشته است. نرخ فروش شرکت در مقایسه با فصل گذشته رشد ۱۲ درصدی و نسبت به بهار سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.در نهایت مبلغ فروش برابر با ۹۲۸ میلیارد تومان است.

مبلغ بهای تمام شده برابر با ۲۵۷ میلیارد تومان می باشد که بیشترین قسمت آن مربوط به مواد مستقیم و بعد سربار است. هزینه انرژی،حقوق و دستمزد و نرخ ماده مستقیم (گاز طبیعی) بیشترین رشد را داشته اند. نرخ گاز اعلامی ۲۰۱۹۶ NM۳ / ریال اعلام شده(نسبت به بهار سال گذشته ۲.۸ برابر شده است).

در نهایت شرکت در بهار ۱۴۰۰، ۱۴۸ تومان به ازای هر سهم ساخته است که در مقایسه با بهار سال گذشته ۱.۹ برابر شده است.

برای فصول آتی پیش‌بینی می‌شود شرکت عملکرد مناسب خود را ادامه دهد و به واسطه افزایش نرخ ها بتواند بهتر نیز عمل کند.

تولید اوره شرکت نیز مناسب بوده و اگر شرکت بتواند روند تولید خود را حفظ کند و تولیدی در حدود سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ داشته باشد نیز تاثیر مثبت به‌سزایی بر سودآوری شرکت دارد.

  • منبع : مبین تحلیل
برچسب ها