سیستم نوین صحه گذاری کیفیت قطعات در «تارا»

به گزارش شبکه تلویزیونی اقتصاد ایران، علی اصغر کمالی با بیان این مطلب، کارایی و اثربخشی سیستم +SQA را در مقایسه با سیستم های قبلی قابل توجه دانست و  افزود: تعیین اهداف کیفی در مرحله عقد قرارداد، واگذاری مسوولیت کامل تضمین کیفیت قطعات خودروی تارا به تامین کنندگان و همچنین اصرار به تحقق سطوح کیفی تعریف شده در هر کدام از فازهای تکوین از مهم‌ترین ویژگی این سیستم است .
به گزارش روابط عمومی ساپکو، وی ضمن اشاره به استقبال خودروسازان از اجرای این سیستم یادآور شد: در حال حاضر  نه تنها سیستم +SQA برای صحه گذاری کیفی بیش از ۸۰۰ قطعه و مجموعه خودروی تارا پیاده شده، بلکه تضمین کیفیت قطعات فاز تکوین سایر پروژه های خودرویی نیز با سیستم مذکور انجام می شود.
کمالی با بیان این‌که در سیستم +SQA الزامات بین المللی طرح ریزی کیفیت محصول  رعایت شده، پیش بینی کرد، در ارتباط با الزامات داخلی کشورهای هدف صادرات، مشکلی از لحاظ پذیرش و صحه گذاری قطعات خودروی تارا به‌وجود نخواهد آمد .
معاون کیفیت ساپکو، سیستم +SQA را روشی برای مدیریت هدف‌گذاری های کیفی تکوین قطعات بین خودروساز و تامین کنندگان برشمرد و خاطرنشان کرد: فازهای این سیستم منطبق با مراحل تکوین خودرو و  تکمیل کننده الزامات IATF تامین کنندگان است.
وی الزامات سیستم +SQA را شامل سه مرحله کلی انتخاب تامین کننده، توسعه محصول و فرآیند و تولید انبوه دانست و اضافه کرد: مرحله توسعه محصول و فرآیند، خود از پنج هدف‌گذاری کیفی جداگانه تشکیل شده است. همچنین، در این مرحله  ۲۵ مدرک سیستمی مانند اهداف کیفی و تعهدات تامین کننده، مدیریت تامین کنندگان فرعی، برنامه ریزی مدیریت ریسک، برنامه رفع عیوب، برنامه توسعه و صنعتی سازی، مشخصات فنی و تست ها و معیارهای پذیرش قطعات، نقشه‌ها و لیست اجزای محصول، مشخصات فنی و عملکردی محصول، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و اثرات آن در طراحی قطعات مورد نیاز شبکه خدمات پس از فروش، عیب یابی و تحلیل عیوب قطعات برگشتی از شبکه مذکور تکمیل و مستندسازی می شود، به‌طوریکه در صورت عدم تکمیل مدارک هر فاز امکان ورود به مرحله بعدی وجود ندارد .
معاون کیفیت ساپکو تحقق بیش از ۹۰ درصدی اهداف سیستم +SQA را در شناسایی به‌موقع ریسک‌های کیفی و مدیریت آنها، کاهش عیوب قطعات و مجموعه ها در فاز تکوین و ایجاد سیستم دقیق و منظم بین تامین کننده، ساپکو و خودروساز از مزایای اجرای این سیستم برشمرد و تاکید کرد: این سیستم قادر خواهد بود تا کیفیت قطعات و مجموعه های خودرو را بیش از پیش تضمین کند.

  • منبع : ایکوپرس
برچسب ها