راه اندازی سامانه الکترونیکی خدمات صندوق بازنشستگی فولاد

به گزارش شبکه تلویزیونی اقتصادایران، این سامانه ها که به اهتمام مدیریت معماری سازمان و فناوری اطلاعات صندوق بازنشستگی فولاد طراحی شده موجب بی نیازی بازنشستگان فولاد برای مراجعه جهت دریافت خدمات گوناگون شده و زمینه ارائه این خدمات به صورت غیرحضوری را فراهم کرده است.

در سامانه موردنظر که درحال حاضر چهار زیر سامانه آن به بهره برداری رسیده است ۱۳ خدمت مختلف شامل درخواست گواهی ها، درخواست صدور دفترچه بیمه درمان، درخواست کمیسیون و هزینه نگهداری، احراز هویت تک ورثه ها و بازنشستگان بدون افراد تحت تکفل، بیمه عمر و حوادث، برقراری مستمری وظیفه بگیران، کسر و اضافه حق اولاد و همسر، درخواست پرداخت کمک هزینه فوت و کمک هزینه ازدواج، وام و علی الحساب، انتقال کسور بازنشستگی، اجرای احکام، تغییر شماره حساب در یک محیط تعاملی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه خواهد شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زیر سامانه های همسان سازی و محاسبه مطالبات بازنشستگان پیش از این به بهره برداری رسیده بود که برای سهولت دسترسی بازنشستگان به سامانه یکپارچه منتقل و دو خدمت جدید صدور گواهی کسر از حقوق و ضمانت و صدور دفترچه بیمه درمان به صورت الکترونیکی به این سامانه اضافه و طی هفته آینده در دسترس بازنشستگان قرار خواهد گرفت.
بر اساس برنامه زمان بندی شده قرار است سایر سامانه ها نیز تا بهار سال آینده پیاده سازی و اجرا شوند.

    برچسب ها